Terms

TOPANIME – ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Acceptance of User Agreement.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna asliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Eligibility.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Registration.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bài viết.

MỤC I. Tất cả các bài viết trên Topanime[dot]net đều do thành viên tình nguyện chia sẻ. Chúng tôi chỉ kiểm duyệt nội dung và xóa bài viết nếu bài viết đó vi phạm những điều được liệt kê dưới đây:

 1. Xuyên tạc lịch sử, kích động, chống phá đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.
 3. Bài viết chứa các nội dung người lớn [18+] (Trừ những trường hợp là ảnh Ecchi).
 4. Bài viết kích động, gây thù hằn giữa các cộng đồng người hâm mộ.
 5. Bài viết không sử dụng Tiếng Việt (có dấu) hoặc Tiếng Anh.
 6. Bài viết bị bên thứ ba tố cáo là “vi phạm bản quyền” [Nhằm khắc phục tình trạng ăn cắp bài viết, nếu bài viết do thành viên đăng lên “bị cho là” vi phạm bản quyền, tác giả bài viết gốc có thể liên hệ theo quy trình ở Mục III để Topanime xem xét và xóa bài].

MỤC II. Các bài viết trên trang của chúng tôi đều được chia sẻ “miễn phí”, nghiêm cấm tất cả các hành vi sử dụng bài viết của chúng tôi để kinh doanh. Trong trường hợp đối tác (gồm cá nhân, tổ chức) có nhu cầu sử dụng bài viết với mục đích trong sáng (như chia sẻ, sử dụng làm nguồn,…) thì có thể liên hệ trực tiếp tác giả của bài viết.

MỤC III. Xử lý các bài viết vi phạm bản quyền:

Quy trình xử lý vi phạm bản quyền:

 

Chúng tôi luôn tôn trọng bản quyền. Tuy nhiên, với nguồn tài nguyên khổng lồ trên Mạng (Internet) thì đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi không thể kiểm tra hết các vấn đề liên quan đế vi phạm bản quyền. Do vậy, trong trường hợp bài viết được đăng bởi một thành viên của chúng tôi mà bạn cho là đã vi phạm bản quyền (của bạn hoặc của người/trang mà bạn biết) thì bạn có thể thực hiện các bước dưới đây để chúng tôi xem xét:

 1. Các bạn xác định bài viết vi phạm bản quyền, sau đó thông báo cho chúng tôi nội dung vi phạm của bài viết đó (bao gồm vi phạm một phần hoặc vi phạm toàn bộ).
 2. Các bạn chuẩn bị các tài liệu liên quan chứng minh bài viết đã vi phạm bản quyền: đường dẫn đến bài viết gốc (yêu cầu), tệp tin mềm (nếu có), thông tin về bài viết gốc (thời gian đăng tải, nơi đăng tải, tác giả đăng tải).
 3. Sau cùng các bạn vui lòng gửi toàn bộ nội dung trên đến cho chúng tôi qua Email: report@topanime.net.
 4. Thời gian kiểm tra bài viết vi phạm và phản hồi của chúng tôi là 3 – 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được Email.

Mẫu báo cáo vi phạm bản quyền:

1. Tiêu đề: Báo cáo vi phạm bản quyền trên TOPAnime.

2. Nội dung:

Cung cấp thông tin của người báo cáo vi phạm gồm: Tên của bạn (cá nhân hoặc tổ chức)

Cung cấp nội dung vi phạm của bài viết:

 • Đường dẫn đến bài viết vi phạm trên Topanime.
 • Các bằng chứng: đường dẫn đến bài viết gốc, thông tin về bài viết gốc, những hình ảnh chứng minh là của bạn. Trong trường hợp bài viết vi phạm một phần nội dung, các bạn có thể gửi hình ảnh so sánh nội dung đoạn bị vi phạm.

– Lưu ý: Thông tin càng chính xác, việc xác minh vi phạm bản quyền của chúng tôi

 

Những trường hợp chúng tôi không chấp nhận báo cáo vi phạm bản quyền:

 1. Không

User Content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Notices and Restrictions. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

License Grant. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.